Da li je predviđeno kao tačka dnevnog reda rebalans budžeta Kantona Sarajevo za 2014 godinu, vodeći računa o njegovoj izjavi već na prethodne dvije sjednice da je priliv sredstava sveden na 30% od ukupnog prijašnjeg priliva tako da mislim da bi bilo neoph

Zeković Enes
Pitanje

Da li je predviđeno kao tačka dnevnog reda rebalans budžeta Kantona Sarajevo za 2014 godinu, vodeći računa o njegovoj izjavi već na prethodne dvije sjednice da je priliv sredstava sveden na 30% od ukupnog prijašnjeg priliva tako da mislim da bi bilo neophodno da imamo kao tačku dnevng reda rebalans budžeta.
I pokrenut ću zastupničku inicijativu u svoje lično ime i u ime sindikata komunalne privrede, tj na sastanku Foruma održanog 28.05.2014.godine gdje su prisustvovali pojedini zastupnici premijer Vlade, resorni ministri i predsjednici NO, komunalne privrede, direktori i predstavnici sindikata gdje su donijeli određene zaključke.
1. Zahtjevamo da se Skupština Kantona Sarajevo za sljedeću sjednicu dostave zaključci sindikata foruma održanog 03.03.2014.godine. i zahtjeve 11.02.2014. godien koji će biti predmet rasprave na istoj.
2. kladu sa kolektivnim ugovorom Kantona Sarajevo zahtjevamo redovnu isplatu plata uposlenika komunalne privrede, uplatu doprinosa PIO / Mio sa svim komunalnim preduzećima čiji je osnivač Kanton Sarajevo sa posebnim osvrtom na Gras i Park.
3. Zahtijeva se da se ispoštuju zaključci sa sastanka Skupština Kantona Sarajevo održanog 23.12.2013 godine.
4. JKP Kantona Sarajevo po hitnom postupku treba da organizuju zajednički sastanak sa premijerom Kantona Sarajevo i vladom Kantona Sarajevo, s jedne strane s druge strane NO i UO, sindikatima tih firmi.
5. Zahtjeva se za rješavanje problema u komulanoj privredi hitno formiranje radne grupe ispred Skupština Kantona Sarajevo koja će u narednom periodu rješavati navedene probleme.
6. zahtjeva se da Vlada Kantona Sarajevo donese zaključke i dostavi upravama JKP Sarajevo.
Ovo kao što ste čuli, Vlada Kantona je upoznata, bila je prisutna na ovom sastanku. Ovo su zahtjevi sindikata i na kraju krajeva nas zastupnika koji su bili tog dana na sastanku i bio bi red da odmah poduzmemo određene korake. Mislim da smo i dužni prema uposlenicima komunalne privrede“.

Proslijeđeno: