Budžet Kantona Sarajevo za 2016. godinu

Budžet Kantona Sarajevo za 2016. godinu
Vrsta: 
Nacrt budžeta
Oblast: 
OBLAST FINANSIJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
10.2015
Nosilac posla: 
Ministarstvo zdravstva
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2015
Komentar na rok: 
prijedlog--decembar
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu