Aida ZEKOVIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE

Tel: 
+387 33 562-093
Fax: 
+387 33 562-210
Mail: 
Služba: 
Služba za skupštinske poslove
Ime: 
Aida ZEKOVIĆ