Alić Meliha

Saziv: 
2002-2006
Aktivan: 
Ne
Položaj: 
predsjedavajuća
U sazivu: 
Srijeda, 18 Decembar, 2002
Pripadnost stranci: 
Stranka za Bosnu i Hercegovinu
Član kolegija: 
Ne
Funkcija period: 
Ponedeljak, 30 Decembar, 2002