3. Inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u F BiH (Realizacija zaključka Skupštine Kantona Sarajevo).