Civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo danas će moći podići svoje decembarske naknade

Civilne žrtve rata sa područja Kantona Sarajevo danas će u poslijepodnevnim satima moći podići svoje decembarske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.
Pomenute naknade ostvaruje 4.131 korisnika sa statusom civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo.
Za izmirivanje njihovog prava na naknadu Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo uplatilo je sredstva u iznosu od 1.295.700,28 KM.