Certifikati za djecu šehida i poginulih boraca koja su pohađala kurseve engleskog i njemačkog jezika

Ministar za za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo i predstavnici Centra za cjelodnevno učenje "EKSA" Sarajevo uručili su jučer certifikate djeci šehida i poginulih boraca koja su uspješno završila kurseve njemačkog i engleskog jezika u okviru projekta pod nazivom "Koliko jezika govoriš, toliko vrijediš".
Projekt je finansirala Općina Novo Sarajevo sredstvima u iznosu od 25.000 KM a njegovu realizaciju u narednom periodu, kako je najavio ministar Fišo, podržat će i Ministarstvo za boračka pitanja KS.
Projektom je bilo obuhvaćeno 50 kandidata, od kojih je 30 pohađalo kurs njemačkog, a 20 kurs engleskog jezika u protekla četiri mjeseca.
Realizovan je u saradnji sa Centrom za cjelodnevno ucenje"EKSA".