Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu
Vrsta: 
Nacrt budžeta
Oblast: 
OBLAST FINANSIJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
10.2016
Nosilac posla: 
Ministarstvo finansija
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2016
Komentar na rok: 
prijedlog: decembar 2016
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu