Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo

Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Priijedlog amandmana
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
11.2020
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu